Slovenská asociácia jogy, tnes, aerobiku akondičných trénerov – akreditované vzdelávaciezariadenie Ayisiyoga Center poriadajú akreditované kurzy INŠTRUKTOR/KA JOGYChcete sa stať CERTIFIKOVANÝM inštruktorom/kou JOGY?Naše školenia sú určené:- pre tých, ktorí sa venujú joge achcú sa stať profesionálnymi CERTIFIKOVANÝMI lektormi- pre každého, kto sa chce reálne aerudovane venovať cvičeniam jogy aviesť hodiny jogy- pre inštruktorov YOGY, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomostné portfólio- pre inštruktorov tnes aaerobiku sambíciou rozšíriť svoj profesionálny záber- pre kvalikovaných pedagógov telesnej výchovyPoslanie aobsah kurzu :- komplexný systém cvikov adýchacích cvičení – Fredy AYISI originálna škola- história alozofa jogy- súčasné moderné formy jogy- kombinácia pozícií vharmonickom aplynulom slede - techniky cvičenia adychu, účinky jednotlivých jogových pozícií - základné princípy synergie jogy aorganizmu, efektivita abezpečnosť cvičenia- kontrolované zvládanie stresu, pozitívny životný set up- tvorba lekcie jogy- zdravý životný štýl-nutričný koučing- základy anatómie, fyziológie svalstva, osobnosť trénera/inštruktora   zodpovedný za teoretickú časť, hlavný školiteľ, prezident Slovenskej asociácie jogy, tnes, aerobiku akondičných trénerov zodpovedný za praktickú časť, profesionálny lektor jogy amajiteľ AyisiYoga Center a špecializovaného centra na cvičenie yogy – Yoga Vidyalaya. Všeobecná teoretická časť - dištančná (online) formaŠpeciálna praktická časť – prezenčná forma, Dom kultúry Ružinov Miesto kurzu-prezenčná forma : Dom kultúry Ružinov – Cultus, Ružinovská 2747, 821 01 BratislavaČasový priebeh kurzu/termíny výuky:Všeobecné predmety (online) budú vdňoch 9. a10. apríla 2022(sobota anedeľa)Špeciálna časť, prax (prezenčne vDome kultúry Ružinov) bude vdňoch 21. apríla až 24. apríla 2022!525 €Vcene kurzu je zabezpečenie výuky, skúška vriadnom termíne,študijné materiály, osvedčenie inštruktor/ka jogy (akreditovaný certikát). Vcene kurzu nie je ubytovanie frekventantov. Kurz konči záverečnou skúškou. Teoretická časť – online test. Praktická, špeciálna časť – teória aprax prezenčne. Podmienkouúspešného absolvovania kurzu je vypracovanie záverečnej seminárnej práce. Termíny atémy budú upresnené aindividuálne zadenované.Získané osvedčenie inštruktor/ka jogy má časovo neobmedzenúplatnosť trvania, je akceptované včlenských krajinách EU, je funkčné kregistrácii pre živnosť apre športových odborníkov. Písomné vyjadrenie záujmu okurz/prihlášky posielajte na adresu brimich@brimich.sk alebo sa môžete prihlásiť telefonicky na 0905 316622 do 31.3.2022Nezabudnite uviesť aj telefonický kontakt!!!Obratom budete informovaní odetailoch kurzu.Počet frekventantov je limitovaný.Tešíme sa na vás – FREDY A ROBO