Platba

Po zaplatení v hotovosti, alebo po označení permanentky pri recepčnom pulte dostane zákazník kartičku,ktorá je príslušná k zaplatenej lekcii. Túto kartičku potom v cvičebnej miestnosti treba osobne odovzdať vyučujúcemu lektorovi.

Cenník

Jednorázový vstup (platba v hotovosti) -7 €

Permanentky

10 vstupová pernamentka

Zákazníci si ju môžu navzájom zdielať,platí na všetky rôzne lekcie, nie je časovo obmedzená.
60-€

Ročná permanentka

Na meno. Pokiaľ zákaznik nie je osobne známy, nutnosť preukázať svoju totožnosť.
800-€

VIP permanentka

Na meno. Pokial zákaznik nie je osobne známy, nutnosť preukázať svoju totožnosť.
0-€

Darčeková permanentka

Zákazníci si ju môžu navzájom zdielať, platí na všetky rôzne lekcie, nie je časovo obmedzená.
65-€

Špeciálne Akcie

Individuálne sobitné lekcie s inštruktorom
V časoch mimo lekcii podľa harmonogramu je možné dohovoriť si s inštruktormi osobitný tréning. Cenu za individuálnu lekciu si určuje danný inštruktor.
Počet cvičiacich v sále nesmie presiahnuť dvoch ľudí.
Individuálne skupinové lekcie s inštruktorom
V časoch mimo lekcii podľa harmonogramu je možné dohovoriť si s inštruktormi individuálny skupinový tréning. Cenu za individuálnu skupinovú lekciu si určuje danný inštruktor.
Individuálne lekcie bez inštruktora
V časoch mimo lekcii podľa harmonogramu je možné dohovoriť si priamo na recepcii alebo mailom individuálne lekcie bez inštruktora.Cena za prenájom miestnosti je určená podľa ceníku za prenájom sály.

Prenájom sál

V Ayisi yoga Centre je možné prenajať si priestory aj na vlastné využitie. Príďte si zacvičiť vtedy keď máte čas.
Možu to byť samostatné individuálne alebo skupinové tréningy (yoga, tanec, fitness,bojové umenia…),sústredenia, prednášky, meditácie, hudobné koncerty alebo iné eventy s podobným zameraním.

Cenník za prenájom sály.
10,-€/1 hodina(1osoba)
15,-€/1 hodina(2osoby)
20,-€/1 hodina(3-10 osôb)
60,-€/1 hodina.Každá nasledujúca načatá hodina daľších 20,-€ (10-20osôb)
Pri prenájme priestorov pri počte nad 20 osôb a tiež iné možnosti prenájmu je potrebné osobne dohovoriť s vedením Ayisi Yoga Centra.