Cenník

Jednorázový vstup (platba aj kartou) -7 €

Permanentky

10 vstupová:

 

60€

Zákazníci si ju môžu navzájom striedať. Platí na všetky lekcie. Nieje časovo obmedzená

 

Ročná:

 

800€

Viazaná na meno. Nutnosť preukázania svojej totožnosti.

VIP:

 

0€

Viazaná na meno. Nutnosť preukázania svojej totožnosti.

Prenájom sál

V Ayisi yoga Centre je možné prenajať si priestory aj na vlastné využitie. Príďte si zacvičiť vtedy keď máte čas.
Možu to byť samostatné individuálne alebo skupinové tréningy (yoga, tanec, fitness,bojové umenia…),sústredenia, prednášky, meditácie, hudobné koncerty alebo iné eventy s podobným zameraním.

Cenník za prenájom sály.
10,-€/1 hodina(1osoba)
15,-€/1 hodina(2osoby)
20,-€/1 hodina(3-10 osôb)
60,-€/1 hodina.Každá nasledujúca načatá hodina daľších 20,-€ (10-20osôb)
Pri prenájme priestorov pri počte nad 20 osôb a tiež iné možnosti prenájmu je potrebné osobne dohovoriť s vedením Ayisi Yoga Centra.

Špeciálne Akcie

Individuálne osobitné lekcie s inštruktorom
V časoch mimo lekcii podľa harmonogramu je možné dohovoriť si s inštruktormi osobitný tréning. Cenu za individuálnu lekciu si určuje daný inštruktor.
Počet cvičiacich v sále nesmie presiahnuť dvoch ľudí.

Individuálne skupinové lekcie s inštruktorom
V časoch mimo lekcii podľa harmonogramu je možné dohovoriť si s inštruktormi individuálny skupinový tréning. Cenu za individuálnu skupinovú lekciu si určuje danný inštruktor.

Individuálne lekcie bez inštruktora
V časoch mimo lekcii podľa harmonogramu je možné dohovoriť si priamo na recepcii alebo mailom individuálne lekcie bez inštruktora.Cena za prenájom miestnosti je určená podľa cenníku za prenájom sály.