Pravidlá a prevádzkový poriadok v Ayisi Yoga centre

1.Na bežné lekcie v rámci harmonogramu sa netreba vopred nahlasovať a registrovať.

2.Do cvičebných sál a šatní sa môže vstupovať iba so zakúpeným lístkom na príslušnú lekciu alebo označenou platnou permanentkou.

3.V celom objekte je zakázané fajčenie, jedenie mäsa a požívanie alkoholických nápojov.

4.Do yogových miestností sa nesmie vstupovať v topánkach. Nechávajú sa na miestach na to určených. Cvičí sa naboso, alebo v prinesených ponožkach či športovej obuvi na to špecialne určenej.

5.Všetky smeti, plastové flaše a použité servítky sa musia vyhadzovať len do kontajnerov na to určených. Je prísny zákaz nechávať odpad v yogových sálach, šatniach, záchodoch a všetkých spoločných

priestoroch.

6.V celom centre je potrebné udžiavať tichú a pokojnú atmosféru. Je veľmi dôležité brať neustále ohľad na druhých ľudí.Počas yogy cvičenci medzi sebou nekomunikujú a nenaväzujú témy, ktoré sa netýkajú aspektov yôgy.

7.Je nutné udržiavať osobnú hygienu. Vstupuje sa iba v čistom oblečení a s čistými yogovými pomôckami. Na cvičenie sa nosí vlastný uterák.V prípade potreby je pred hodinou možne použiť sprchu.

8.V prípade meškania, po začatí lekcie, vstúpiť do sály čo najtichšie. V tichosti a čo najrýchlejšie sa uložiť na najbližšie voľné miesto.

9.Ak má klient prenosnú chorobu nie je vhodné aby navštevoval centrum až pokiaľ bude úplne zdravý.

10.V prípade drobného zranenia, alebo nevolnosti je možné najsť lekarničku na recepcii.

11.Važnejší zdravotný stav alebo tehotenstvo je nutné konzultovať so svojim lektorom.

12.Pri vchode do cvičebne sa pri príchode a odchode pokloniť. Ak je možné tak z miestností vychádzať chrbtom, tvárov obrátenou do miestnosti.

13.Ayisi Yoga Center neručí za osobné cennosti klientov. Cennosti sa môžu uložiť na recepcii, alebo v tréningových miestnostiach na miestach na to určených.

14.Počas lekcií vypnúť zvonenie mobilných telefónov. Vnútri v sálach je telefonovanie a písanie správ zakázané. Fotografovanie je možné iba po povolení inštruktorom.

15.Na yogu si každý nosí vlastnú yogamatku. V prípade, že niekto nemá, je možné požičiať si na recepcii čistú, udržiavanú yogamatku za cenu 1€ na lekciu.

16.V prípade záujmu je možné prenajať si uzatvárateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí za poplatok 10€ na mesiac. 100€ na celý rok.

17.V prípade zabudnutia osobných vecí sa treba informovať na recepcii, alebo u svojho lektora.

18.Pokiaľ cvičenec po začatí hodiny opustí lekciu zo svojich osobných dôvodov, peniaze za vstupné mu nebudú vrátené.Ak bude musiet klient predčasne opustiť lekciu, kôli vážnemu nedostatku alebo chybe yogového centra alebo inštruktora bude mu cena za vstupne vrátená.

19.Lektor má právo vykázať z lekcie klienta, ktorý nejakým nevhodným spôsobom ruší okolie, alebo priebeh výučby.Takému klientovi bude vrátená suma za vstupné na jednu lekciu.Jeho opätovný návrat a vstup do yogového centra musí byť potom prejednaný a odsúhlasený majiteľom alebo riaditeľom.

20.V prípade, že z technických dôvodov bola konkrétna hodina náhle zrušená a vopred neoboznámený klient si ju nemá možnosť nahradiť paralelne prebiehajúcou lekciou v nasledujúcom časovom rozpätí maximálne do 30 minút, dostane vstup na svoju lekciu pri ďalšom, príchode do centra zadarmo.