Ayurveda , yoga a ja

Ayurveda , yoga a ja

Ako sa to celé začalo:

….no ako inak, že tým, že som sa prácou dopracovala až na samé dno. Bola som sama s deťmi a samozrejme som musela nahradiť chýbajúcu časť príjmu. A tak k domácim firmám , ktoré som účtovala, som si pridala ešte prácu v jednej účtovníckej firme.  To už bolo ale veľa a tým pádom som nestíhala ani cvičit, čo som pred tým ako- tak zvládala. Ale za to som si pribrala k migrene viac tabletiek a kávy, nech pekne môžem nerušene pracovať. Asi je vám jasné, ako to celé skončilo. Migrény cca 2krat do týždňa, arytmia, insomnia- nespavosť. O nejakom dobrom trávení sa nedalo už ani hovoriť.

Vyvrcholilo to tým, že som za volantom odpadla, alebo som mala nejaký výpadok na pár sekúnd. Našťastie len na parkovisku tak si to odniesol blatník môjho a susedovho auta. Tomuto okamihu ja vravím rána do hlavy. Vtedy som si povedala , že dosť a takto to ďalej neide…

Začala som znova chodiť cvičiť a zorganizovala si prácu  inak. „Náhoda“ chcela, že som našla jednu super masérku, ktorá mi dala do poriadku stuhnuté svaly na krku. Po tomto som začala lepšie spávať. A našla som yogu!!! A to bol prvý krok k tomu, aby som sa začala viac zaujímať o to, ako žijem, čo robím a prečo. Ako myslím a na čo…..

Yoga:

Tri murti- hlavne božstvo jogy: Brahma-stvoriteľ, Vishnu-udržiavateľ, Shiva-ničiteľ

co to znamená??? yoga…yoga je spojenie…spojenie tela a ducha, spojenie seba s bohom, so stvorením, s vyšším princípom atď., alebo nazvite si to podľa seba, komu je čo bližšie. Je to súbor cvičení, ktoré cez fyzické telo pekne postupne otvárajú aj naše vnútro. Po čase človek začne vnímať aj ten duchovný rozmer…..a začne vnímať sám seba. Prehodnotí svoje postoje a priority, obvykle sa zmenia jeho zvyky, návyky, zmení sa aj jeho okolie a niekedy aj priatelia. Ak pravda, nezoberie yogu len ako fyzické cvičenie – ale aj to je možné, aj v tom je yoga úžasná. Okrem ásan – telesných pozícií –

má yoga aj duchovné princípy: jama a nijama. Je to súbor pravidiel, podľa ktorých by sa mal človek v živote riadiť. Sú to skôr doporučenia, ako príkazy- jamy a nijamy.  Tiež ajurvéda má rovnaké dharmicke zásady (dharma – pilier, určujúci princíp všetkých vecí , základný fundament , na ktorom všetko stojí)

Osem častí jogy:

1. jama – pravidlá spoločenského správania: ahinsa(nenásilie), satja(pravdovravnost), brahmačarya (ovládanie sexuálnej energie), astéja(nekradnúť),  anabhinivéša (nelipnúťna…),  tieto upevňujú vzťahy s ostatnými ľuďmi a vonkajším prostredím

2. nijama – pravidlá pre vlastné správanie: santoša (spokojnosť), šauča (čistota), svadhjája (skúmanie samého seba), tapas (sebadisciplína), Išvara pránidhána(odovzdanosť Najvyššiemu Princípu)

3. ásana – telesné pozície (ásana – správna poloha), dávajú telu rovnováhu a harmóniu. V ájurvéde sú súčasťou liečebného systému nielen telesných porúch. Jednotlivé pozície sa požívajú tiež k vyrovnávaniu dóš a posilneniu telesnej energie.

4. pránajáma – ovládanie dychu, prehĺbenie a rozprestretie prány v celom tele (prána- vitálna sila, dych)

5. pratjahára – stiahnutie sa od vonkajsích zmyslových podnetov

6. dhárana – kontrola myšlienok(mysle) , správna pozornosť, rozširovanie sily pozornosti

7. dhjána – udržiavať pozornosť bez rozptýlenia (meditácia)

8. samádhí – zjednotenie, návrat k božskému pôvodu človeka

Ayurveda je tiež formou jogy, môžeme ju nazvať liečivou jogou využíva nástroje jogy v závislosti na úrovni temperamentu, či jednotlivých  telesných konštitúciách (dóša)

Dhanvantari hlavné božstvo ajurvédy ˜Om Namo Bhagavate Maha Sudharshana Vasudevaya Dhanvantaraye; Amrutha Kalasa Hasthaaya Sarva Bhaya Vinasaya Sarva Roka Nivaranaya Thri Lokya Pathaye Thri Lokya Nithaye Sri Maha Vishnu Swarupa Sri Dhanvantri Swarupa Sri Sri Sri Aoushata Chakra Narayana Swahaâ

(Modlíme sa k božstvu Sudarshana Vasudev Dhanvantari, ktorý (je držiteľom Kalasha) je plný nektáru nestmrteľnosti, odstraňuje strach a obavy a všetky choroby.. jeako Lord Wishnu, schopný liečiť duše jiva…. je ochrancom troch svetov…klaniame sa božstvu Dhanvantari..)

Ajurvéda je starodávna lekárska veda, stará viac ako 5tis., rokov. Ukazuje nám, ako rozumieť reči prírody a reči života, aby sme mohli žiť spokojný a zdravý život, v súlade s princípmi Univerza. Aby sme mohli prinášať úžitok nielen sebe , ale aj svojmu najbližšiemu okoliu, či prírode a všetkým tvorom, ktoré žijú v našej blízkosti.

Všetko stvorenie,  celý vesmír funguje, zjednodušene pvedané, na princípe troch síl: energia, svetlo a hmota. Z védskeho pohľadu sú to sily samotného Vedomia.  Energia je zdrojom samotnej životnej sily, svetlo je zdrojom mysli, prostredníctvom ktorej vidíme, poznávame a rozlišujeme. Hmota je základom fyzického tela, prostredníctvom ktorej existujeme (máme tvar) v čase a priestore.

Tieto tri sily sa skladajú z piatich prvkov: éter(prána), vzduch, oheň, zem a voda. Týchto päť prvkov tvorí tzv. tridóš,  tri základné typy, alebo tri základné funkčné princípy, ktoré sú prítomné v každom človeku a vo všetkom živom, či neživom.

Dóša znamená chyba, nečistota, ale v našom prípade sa (podľa Caraku, aleb Susrutu) používa vo význame „organizátor“ , ak sú všetky tri dóši z hľadiska kvality a kvantity normálne, potom udržujú v harmónii psychofyzické funkcie. Ako náhle sa vychýlia z rovnováhy, spôsobia znečistenie, či zamorenie dhátus (telesných tkanív) a tak môžeme hovoriť o pravom význame slova dóša – znečistenie, vychýlenie, čo vedie k chorobám. Osobná konštitúcia „prakriti“ vzniká pri počatí. Pri vychýlení niektorej z dóš hovoríme o „vikriti“ – odrážajú sa tu všetky následky životného štýlu, stravy, emócií, veku, vonkajšieho prostredia, …,ktoré niesu v harmónii s prakriti daného človeka. Ideálny stav je, keď prakriti=vikriti

Vata doša:

Skladá s z prvkov eter+vzduch. Má na starosti pohyb v tele, svaly, pulzaciu krvi, dýchanie, prenos myšlienok, vypudzovanie (moč, stolica, pôrod..) , mrkanie, nervové vzruchy, …keď je v rovnováhe prináša tvorivosť a flexibilitu. V nerovnováhe vytvára úzkosť, strach, rozrušenie a nenormálne pohyby (šklbanie svalov).

Váta je suchá, ľahká, pohyblivá, chladná, drsná, čistá, zvieravá, premenlivá. Podľa týchto vlastností aj človek z prevahou váty v tele je chudší, má suchú pokožku, nechty a vlasy, pociťuje často chlad, praská mu v kĺboch, má nepravidelné stravovanie a vyprázdňovanie, sklony k zápche, artritíde, nepokojný spánok. Je citlivý, veľmi vnímavý až jasnovidný, veľmi rýchlo chápe veci a nachádza riešenia. Často trpí pocitmi strachu, ľútosti a neistotou. Vychýlená váta sa prejavuje farbou čiernou, hnedou až červenou.

Pita dóša:

Obsahuje prvky ohňa+vody. V tele je prejavom metabolizmu. Riadi trávenie, vstrebávanie, výživu. Premieňa potravu na energiu, vnemy na myšlienky. Udržuje telesnú teplotu. Prejavuje sa inteligenciou a jasnosťou myslenia. Ak nieje v rovnováhe, prejavuje sa ako neznášanlivosť, závistlivosť a zápalovými ochoreniami.

Vlastnosťami pita doši sú horúca, mierne mastná, lepkavá, ľahká, ostrá-prenikavá, pálivá. Takýto človek má veľmi dobrý tráviaci oheň, vyššiu telesnú teplotu, neznáša horúčavy a horúce jedlá, má poväčšine málo vlasov. Má prenikavé oči, ostré zuby a presnú pamäť. Neznáša ťažkú prácu.  Má mäkkú, jasnú kožu, stolicu, nemusí dobre tráviť kyslé jedlá. Často ho páli žalúdok, má načervenalú kožu, prípadne nažltlé oči, pokiaľ dojde k preťaženiu žlčníka. Tento jedinec ma prenikavú a hĺbavú myseľ, ale je aj cynický, ľahko sa rozčúli.

Kapha dóša:

Má v sebe prvky zeme+vody. V tele je všetkým, čo je pevné – svaly, kosti, zuby, vlasy, nechty. A tiež uržuje a premazáva telesné orgány. Poskytuje tiež vodu všetkým orgánom a systémom. Premazáva klby, udržuje vlhkosť kože a imunitu. Ak je v rovnováhe prináša lásku, pokoj a odpustenie, v nerovnováhe vytvára pripútanosť, chamtivosť-hrabivosť a hlieny.

Jej vlastnosti sú tupá, ťažká, chladná, pomalá, lepkavá, olejnatá, slizovitá, statická, zastrená, hrubá, tvrdá, sladká. Človek typu kapha má hrubé kosti, svaly, zavalitú postavu. Má sklony k nadváhe, pomalú chôdzu, spomalený metabolizmu, chladnú a vlhkú kožu, viac tuku pod kožou, silné vlasy, nechty a stolicu, strnulosť. Má rád spánok, nič nerobenie, je láskavý, milý, pokojný. Je stály vo vzťahoch, často ráno potrebuje kávu. Môže si vytvárať závislosti. Farba kaphy je biela.

Ako s tým súvisí joga???

Jóga – ásany sú vhodnými telesnými cvičeniami pre všetky konštitúcie, aj keď pôsobia rôzne a rôznymi spôsobmi vyrovnávajú jednotlivé doši. Asany prevádzané pomaly, plynule a s miernym tlakom sú skôr vhodné pre typy váta.  Asany prevádzané s rozvahou, rozptýlením energie a uvolnením znižujú pitu, asany cvičené svižne so zápalom pomáhajú znižovať kaphu.

Vo vzťahu k asanám, možeme používať rôzne formy pranajámy a pôsobiť tak na ich zahrievajúci, alebo ochladzujúci účinok.

A tu sa dostávame k dýchaniu…

„dýchanie celým telom je výnimočná symfónia mocných a zároveň jemných  pohybov, ktoré masírujú naše vnútorné orgány, rozvibrujú naše kĺby a striedavo napínajú a uvoľňujú svaly v tele. Je to úplné prepojenie so životom..“ – Dona Farhi, The Breathing Book

Dych je prvá vec, ktorú urobíme po príchode na tento svet, po oddelení pupočnej šnúry. Tá nás deväť mesiacov spájala s matkou a pľúca sme takmer nepoužívali. A tak hneď po narodení musíme začať s činnosťou, ktorá nám pomáha udržať sa pri živote.

Prvý nádych je najdôležitejší, pretože počiatočná činnosť pľúc spôsobí zásadné zmeny v krvnom obehu, ktorý bol predtým orientovaný na príjem okysličenej krvi od matky.

Ďalšou skúsenosťou , ktorú musíme zvládnuť je telo v priestore. Na tejto zemi na nás pôsobí aj gravitácia, a tak musíme po celý zvyšok života tieto dve sily zrovnávať. Dýchanie a gravitácia ovplyvňujú držanie tela.

Podľa učenia jogy vzťah medzi dychom (prána/apána) a držaním tela(sthira/sukha) vyžaduje integráciu. Ak nefunguje jedno, pokazí sa aj to druhé.

Dva základné jogínske termíny prána a apána – popisujú hlavnú životnú činnosť.

Čo je teda prána?

Swámi Šivánanda: „prána je súhrn všetkých energií obsiahnutých v tomto vesmíre“.

Podľa yogínov sa tento svet skladá z akáši, kozmického éteru a prány, t.j. z energie. Prána  existuje vo vzduchu, ale nieje kyslíkom, vodíkom ani iným plynom, nachádzajúcim sa vo vzduchu. Existuje vo vode, v potrave, slnečnej energii ale aj tak to nieje svetlo, teplo, ani vitamíny. Prána postupuje celým telom i tam, kde nemá prístup vzduch. Podľa jogínov sa tiež prána môže zhromažďovať a ukladať v nervovom systéme, hlavne v solar plexe. Okrem toho kladú dôraz na hlavnú a základnú predstavu, že nám joga pomáha ľubovoľne riadiť mysľou prúd prány. Joga tak cieľavedome umožňuje prístup k samotným základom života.

Na druhej strane apána nám pomáha zbaviť sa odpadu. Sila apána (subdoša vata), keď spracováva pevný a kvapalný odpad sa pohybuje smerom nadol. Pri prijímaní apány v plynnom stave, musí opustiť telo smerom nahor. Takže apána musí byť schopná prúdiť oboma smermi.

Hlavným dýchacím orgánom sú pľúca a bránica, ale veľký vplyv a pomoc má aj chrbtica, ktorá je samonosnou štruktúrou. Akýkoľvek pohyb v chrbtici vytvára potenciálnu energiu, ktorá vracia chrbticu späť do neutrálnej polohy.

Každej našej činnosti zodpovedá určitý typ dýchania: inak dýchame keď bežíme, inak keď sedíme v pokoji a inak keď sme v strese, či v noci, keď spíme.

Starovekí jogíni skúmali možné spôsoby dychu – dĺžku, rytmus, trvanie, rozsah.

V praxi sa najčastejšie používajú tri spôsoby dýchania:

Anulomaviloma pranayam – technika striedaveho dychu

Kapalabhati – žiariaca lebka

Bhastrika.  – mech(kováčsky)

ANULOMA VILOMA PRANAYAMA

Technika striedavého dýchania pravou a ľavou nosovou dierkou patrí medzi najznámejšie a najviac praktikované dychové cvičenia. Nemá prakticky žiadne kontraindikácie (pokiaľ sa nerobí so zadržaním dychu kumbhakou)  Pomáha zharmonizovať činnosť oboch mozgových hemisfér, reguluje dych, rozpúšťa stres, bolesti hlavy a odstraňuje napätie. Prospešne pôsobí pri poruchách sústredenia a učenia, môže pomôcť pri problémoch s nespavosťou. Harmonizuje prietok dychu a pránickej energie drobnými kanálikmi (nádis) , na rôznych úrovniach nášho tela.

Na úrovni miechy sa nachádza sušumna nádí, ktorá je z pravej a ľavej strany obtočená idou a pingalou. Ida začína v našej ľavej nosovej dierke a je zviazaná s chladným mesiacom, ženským aspektom každého človeka, s pokojovými stavmi a na neurologickej rovine s parasympatikom (stará sa o pokoj,oddych, šetrenie sa- ovláda väčšinu vnútorných organov, bez vplyvu vedomia).  Prietok Idou ovplyvňuje činnosť pravej mozgovej hemisféry.

Pingala začína v pravej nosnej dierke a je previazaná s aktivitou, Slnkom a mužskou časťou osbnosti. Na neurologickej rovine sa viaže so sympatikom (protihráč parasympatiku, posobí na zvýšenie výkonu organizmu, pri útočnom, únikovom správaní, pri zvýšenej námahe).

Intenzita prietoku vzduchu a prány oboma nosovými dierkami sa mení v súvislosti s dennou doboru, celkovým psychosomatickým stavom, náladou, osobnými dispozíciami a pod. Iba málokedy je ťah oboch nosových dierok rovnaký. Ideálom je harmónia.

Technika prevedenia:

 • Posaďťe sa do sedu so vzpriameným chrbtom (sukhásana, siddhasana, lotos, príp.vadžrasana). Môžete sa posadiť aj na stoličku, dôležité je, aby chrbtica bola vzpriamená, rovná a dlhá a hlava neklesá. Ak je spočiatku ťažké udržať chrbticu vzpriamenú, oprite sa o stenu.
 • Ľavá ruka sa opiera o ľavé koleno (čin-mudra)
 • Pravá ruka je pred tvárou, rameno je uvoľnené. Utvorte násiká mudru
 • Chvíľočku pozorujte svoj dych v oboch nosových dierkach – vo výdychu aj v nádychu.
 • Zľahka zapchajte palcom pravú nosovú dierku a vydýchnite ľavou.
 • Potom sa nadýchnite ľavou (zadržanie dychu s plnými pľúcami)
 • Zľahka zapchajte prstenníkom ľavú nosovú dierku a vydýchnite pravou.
 • Nadýchnite sa pravou..(zadržanie dychu s plnými pľúcami)
 • A tak opakujte

Bez zadržania dychu sa toto cvičenie nazýva nádišodhana. Pozornosť je upriamená na dych a pokročilejší sa môžu sústrediť na adzňá čakru. Cyklus by mal skončiť na ľavej strane. Toto cvičenie sa odporúča cvičiť tri minúty a viac.

KAPALABHATI

Táto technika sa používa v prípade, ak sa myseľ nevie zastaviť. Dá sa povedať, že je to najmocnejšia technika, ktorú kedy jogíni zaviedli na prechod mysle z jedného stavu do druhého. Z prehnanej aktívnosti k nižšej a odtiaľ až k tichu. A funguje, pretože okamžite mení dychový priebeh.

Jediná vec, ktorá je dôležitá, je robiť to správne. Mnoho žiakov robí tú chybu, že sa snažia vyrovnávať nádych. Kontraindikáciou je zápal pľúc, kedy sa kapalabhati nesmie cvičiť. Pri emfyzéme pľúc (rozdutie-rozdedma) sú pľúca čiastočne poškodené a  kapalabhati ich už nemôže viac poškodiť, ale treba byť veľmi opatrný.

Technika prevedenia:

 • Uistite sa, že máte prázdny žalúdok (správne by sa nemalo jest minimálne tri hodiny, najlepšie je cvičiť to ráno)
 • Posaďte sa do niektorej polohy, ako bolo opísane pri predchádzajúcej technike tak, aby bola chrbtica vystretá. Určite pri tom neležte. Technika by nebola taká účinná.
 • Vlastné cvičenie pozostáva s nádychu do polovice a silného , prudkého výdychu z brucha, čo opakujeme. Nádych neovplyvňujeme – zintenzívňujeme iba výdych, nádych sa deje prirodzene.
 • Pokúste sa hýbať iba bruchom, nie rukami, ramenami, tvárou…,postupujte pomaly, robte zakaždým jeden prudký výdych
 • Skontrolujte si tvár, že je uvoľnená. Robenie grimás je najčastejšou zábavnou chybou, ktorú zvyknú ľudia robiť
 • Spravte to znova. Spočiatku môžete dosiahnuť len niekoľko uvoľnených prudkých výdychov pred tým, ako stratíte rytmus.
 • Keď stratíte rytmus treba zastaviť, dať si prestávku a možno ešte jedno kolo potom, čo znova dosiahnete vyrovnanosť alebo počkať do ďalšieho cvičenia
 • Cvičte podľa vlastných pocitov a schopností. Nikam sa neponáhľajte. Trvalo mi niekoľko týždňov až mesiacov skoro každodenného cvičenia, kým som sa dopracovala k 200 kapalabhati dychom.
 • Aj keď spravíte iba zopár, budete cítiť účinky tohto cvičenia. Upokojuje myseľ a dobre odstraňuje hlieny , prečisťuje pľúca, najmä ráno, alebo pri prechladnutí
 • Okrem toho, cvičenie nasycuje kyslíkom, prehrieva aj brušné orgány, nervový systém. Dýchanie mení objem mozgu a tak má toto cvičenie účinok aj na mozog.

Video s ukážkou:

https://www.youtube.com/watch?v=1y3ZOCXEX98

BHASTRIKA

Ghérandasamhitá vysvetľuje(šlok.75-76):

„Ako sa stále nafukuje a stlačuje kováčsky mech, tak pomaly nadychuje jogín oboma nosnými dierkami vzduch a naplňuje ním brucho, potom ho rýchle vyfúkne (a vzduch fučí ako mech). Keď sa tak dvadsať krát nadýchne a vydýchne, prevedie kumbaka (zadržanie dychu) a vydýchne rovnakým spôsobom. Nech mudrc cvičí túto bhastriku s kumbakou trikrát…nikdy nebude chorý a bude mať stále dobré zdravie.“

Technika prevedenia:

 • Usadíme sa ako pri predchádzajúcich cvičeniach.
 • Začneme robiť čo možno najúplnejšie jógové dýchanie s kontrolovanou brušnou stenou
 • Nádych a výdych sú rovnocenné
 • Pomaly zvyšujeme rytmus, pričom rozsah neznižujeme

Pri bhastrike sa nasycuje krv kyslíkom a vylučuje obrovské množstvo CO2. urýchľuje sa bunkové dýchanie, čo podnecuje životaschopnosť celého organizmu v tom najvlastnejšom zmysle slova.

Táto pranajama predstavuje jedno z najlepších prípravných civčení k pratjaháre(odtiahnutie sa od zmyslov vid.jama nijama)  a dharane(koncentrácia). Ako pri iných cvičeniach, ani tu sa neponáhľame, postupujeme pomaly krok za krokom.  Môže mať neblahé účinky na srdce (napr. pri arytmii, emfyzem pluc). Moja vlastná skúsenosť je taká, že som si týmito cvičeniami vyliečila okrem migrény aj arytmiu a nespavosť.

Všetky cvičenia môžeme kombinovať s bandhami (uzáver). Džalandhara bandha – krčný uzáver, uddijána bandha – brušný uzáver, mulabandha – koreňový uzáver. Robia sa vačšinou s prázdnymi pľúcami. Tak dosiahneme silnejší účinok cvičenia.

Pre zlepšenie tráviaceho ohňa je vhodné cvičenie agnisara krija, prípadne ashvini krija na rozprúdenie kundaliny energie. To tiež môžeme pridať k predchádzajúcim dychovým cvičeniam a tak dosiahneme lepší efekt. Bandhy (uzávery ) menia tiež tlak a tok energie v tele.

Najmä uddijána bandha (brušný uzáver), (prípadne agnisára dhauti – čistenie ohňom) má blahodárny vplyv na orgány v brušnej dutine. Pri dnešnom sedavom spôsobe života má väčšina ľudí ochabnuté brušné orgány a táto tiež očistná technika, pomáha jednak masírovať tráviace orgány ale tiež prispieva k vyplaveniu toxínov, ktoré prenikajú črevnou stenou a môžu tiež zanášat dalšie orgány ámou(odpadom), stimuluje celý tráviaci systém. Prekrvuje žalúdok, pečeň, slinivku – langerhansenove ostrovčeky, zlepšuje činnosť ľadvín, odkrvuje pohlavné a močové orgány, stimuluje slezinu.

Pôsobí na solar plexus(slnečný pletenec) – tzv. brušný mozog – ktorý reguluje všetky funkcie v brušne dutine a jeho činnosť vplýva na aktivity celého nervového systému. Tým, že vytvára v hrudnom koši podtlak, pôsobí na pľúca, srdce a bránicu.

Svámi Šivánanda: „uddijana bandha, agnisara dhauti  – sú dobrodením pre ľudstvo, lebo nemajú žiadnu obdobu v hociktorom inom systéme telesnej výchovy

Zdroje:

Andre van Lysebeth: Technika dechu, Učím se jogu,

David Frawley: Joga a ájurvéda

Vasant Lad: Učebnice ajurvedy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *